IDA.MD este o platformă SIGURĂ, ANONIMĂ, CONFIDENȚIALĂ și ACCESIBILĂ pentru angajații și angajatele din orice ramură a economiei care pot raporta încălcări ale unuia sau mai multe drepturi ce țin de locul lor de muncă.

 

Pe platformă puteți raporta încălcări ce țin de:

CONDIȚII DE MUNCĂ

 • Lipsa unui contract oficial de muncă (munca la negru)
 • Muncă peste program
 • Concediere ilegală
 • Accidente de serviciu
 • Condiții de muncă neadecvate (ex. Lipsesc condiții de a pregăti mîncarea sau de a lua masa).
 • Nerespectarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii
 • Condițiile de muncă ale persoanelor cu dizabilități
 • Munca minorilor (copii etc)
 • Nerespectarea dreptului de asociere a muncitorilor în sindicate
 • Discriminare pe bază de gen, etnie, limbă, religie etc
 • Hărțuire sexuală la locul de muncă
 • Agresiune verbală, psihologică sau de alt gen
 • Altele

CONDIȚII DE SALARIZARE

 • Nu se achită salariul la timp
 • Salariul mai mic decît cel promis la angajare
 • Achitarea salariului în plic
 • Rețineri nejustificate din salariu
 • Altele

CONCEDIU ȘI ZILE DE ODIHNĂ

 • Nerespectarea dreptului la zile de odihnă
 • Nerespectarea dreptului la pauza de masă
 • Neacordarea concediului anual
 • Neacordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului

Platforma este realizată de PLATZFORMA, în colaborare cu AO CADP, Women Leadership Program (Open Gate/La Strada Macedonia) și cu sprijinul financiar al FundAction.

Pentru contacte și informații suplimentare: info@ida.md