Întrebări și răspunsuri:

Nici o informație legată de identitatea Dvs sau alte detalii ce vă pot identifica NU VA APĂREA pe pagina web. 

Dacă selectați bifa Sînteți de acord ca textul sesizării (fără datele personale) să apară pe site? atunci echipa de proiect poate publica pe site o notificare scurtă: ex. Încălcare în domeniul salarizării muncii la o companie textilă din Chișinău….

Notificarea scurtă va apărea abia după ce echipa a studiat profilul companiei semnalate și va lua în considerație toate detaliile. 

De exemplu, dacă o companie/întreprindere are doar 2-3 angajați sau este unica dintr-o localitate, echipa de proiect nu va publica notificarea scurtă pentru că va considera că persoana ce a făcut sesizarea poate fi identificată mult mai ușor, chiar și din informații minime.

Aceasta este vizualizată de către echipa de proiect (PLATZFORMA.MD) și juristul organizației. Aceștia citesc sesizarea și inițiază munca de documentare detaliată a cazului. În cazul unor abuzuri grave, echipa va sesiza în mod ANONIM instituțiile publice abilitate: Inspecția Muncii, Centrele de Sănătate Publică etc.
În cazul unor încălcări mai puțin grave, echipa de proiect se va documenta și poate face următoarele:
– să scrie pe site și pe alte pagini afiliate (ex. PLATZFOMA.MD) despre încălcări și condiții de muncă, păstrînd în mod obligatoriu ANONIMITATEA. 

– să contacteze autorul/autoarea sesizării (DOAR prin intermediul adresei electronice incalcari@protonmail.com) pentru a decide împreună pașii următori (echipa oferă asistență juridică calificată pentru cei care doresc să se adrese în instanță pe litigii de muncă).

Nu. Categoric nu. 

După ce ați trimis sesizarea, echipa de proiect o descarcă de pe site și o include într-o mapă securizată ce se păstrează off-line. Ulterior, sesizarea este ștearsă de pe site așa încît, chiar dacă cineva ar sparge site-ul, nu ar avea acces la arhiva sesizărilor.